ZAŠTO JE NESTALO VINOGRADARSTVO U BOSNI

TRIBINA Kluba znanstvenika HKD Napredak-Zagreb

Zašto je nestalo vinogradarstvo u Bosni?
(Vinogradarstvo Bosne od najstarijih vremena do danas)
Ta bi tema obuhvaćala sljedeća poglavlja:
- Uvođenje vinove loze u Bosnu
- Izvori i dokumenti koji potvrđuju uzgoj vinove loze
- Vinogradarska karta BiH u 15. i 16. stoljeću s komentarima
- Uzroci nestanka loze u Bosni
o Islamizacija
o Klimatske promjene
o Bolesti i štetnici
- Vinogradarstvo Bosne danas


ŽIVOTOPIS
BELJO, Jure, agronom, umirovljeni sveučilišni profesor, (Veliki Ograđenik, Čitluk, 7.3.1942.). Gimnaziju pohađao u Širokom Brijegu i Mostaru (1960.). Poljoprivredni fakultet, voćarsko-vinogradarski smjer završio u Sarajevu (1966.), magistrirao u Zemunu (1976.), a doktorirao (1984.) na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu na temu iz biljne genetike. Radio u poduzeću Hercegovina duhana u Čitluku (1967. – 1971.), u Duhanskom institutu u Mostaru (1971. – 1980.), u APRO IRI Mostar (1981. – 1991.), te u Duhanskom institutu Zagreb od 1991. Bavio se najviše oplemenjivanjem bilja, ali i drugim segmentima duhanske struke, te drugih poljoprivrednih djelatnosti poput vinogradarstva, biotehnologije, prehrambene tehnologije biljnih genetskih resursa, zaštite okoliša. Znanstvena i stručna usavršavanja obavio je u Francuskoj, Njemačkoj, SAD, Austriji i Rusiji. Od 1995 vanjski je suradnik na Agronomskom fakultetu u Mostaru gdje je predavao predmete Oplemenjivanje bilja, Oplemenjivanje voćaka i vinove loze i Proizvodnja i obrada duhana, a stekao je zvanje redovitog profesora. Na Odjelu agronomije, ekologije i akvakulture Sveučilišta u Zadru predavao Oplemenjivanje bilja. Autor ili koautor sorata hercegovačkog i virdžinijskog duhana. Bio je mentor diplomskih i magistarskih radova, doktorskih disertacija, recenzent znanstvenih i stručnih knjiga i radova. Voditelj velikog broja domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti duhana, opće poljoprivrede, biljnih genetskih resursa, zaštite okoliša. Posebno je važan projekt bio Prikupljanje i održavanje autohtonih biljnih genetskih izvora. Radom na tom projektu prikupljeno je 35 autohtonih sorata vinove loze u Hercegovini, sve su te sorte zasađene u kolekcijskom nasadu Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Mostaru, pa je to svojevrsna banka gena hercegovačkih sorata vinove loze. Bio je 25 godina dopisnik za Jugoslaviju i države nastale na području Jugoslavije međunarodnog stručno-informativnog časopisa Tobacco Journal International, u kojemu je objavio mnogobrojne priloge o duhanskoj industriji. Objavio 10 knjiga, sedam skripti za studente, više poglavlja u knjigama i monografijama, te preko 80 znanstvenih i stručnih radova u
domaćoj i stranoj periodici. Suradnik u pisanju i uređivanju više različitih monografija i enciklopedijskih izdanja, poput Tobacco Encyclopedia, te član uredništva nekih stručnih časopisa. Radove izlagao na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Trenutno je urednik agronomske struke u Hrvatskoj enciklopediji BiH za koju je napisao više od 150 natuknica iz agronomije. Bio je član različitih domaćih i međunarodnih strukovnih udruga.
Objavljene knjige: Beljo J., Vuletić N. 1991. Duhanski terminologijski rječnik. Mostar-Zagreb; Alić-Đemidžić N., Beljo J., Đemidžić M. 1999. Tehnologija obrade i prerade duhana. Sarajevo; Beljo, J., Mandić, M. 2001. Priručnik za poljoprivredna vještačenja. Mostar; Alić-Đemidžić N., Beljo J., Velagić-Habul E. 2002. Praktikum za kontrolu kvaliteta u duhanskoj industriji. Fabrika duhana Sarajevo; Beljo, J. Oplemenjivanje bilja. 2006. Sveučilište Mostar; Beljo, J., Turšić I. 2007. Hrvatsko-engleski, englesko-hrvatski duhanski rječnik. Duhanski institut Zagreb; Beljo, J., Kozumplik, V. 2010. Rječnik oplemenjivanja bilja. Sveučilište u Mostaru i Zagrebu; Beljo, J. 2012. Komunikacije u Brotnju. Matica Hrvatska Čitluk; Beljo, J. i sur. 2014. Atlas vinogradarstva i vinarstva Bosne Hercegovine. Sveučilište Mostar; Beljo, J. Herceg, N. 2016. Zaboravljene i zapostavljene kulture Hercegovine, HAZU Mostar.

Glazbeno-poetska večer „HRVATSKA LIRIKA U GLAZBI I POEZIJI“

Poštovane / poštovani,
Pozivamo Vas na glazbeno-poetsku večer pod nazivom „HRVATSKA LIRIKA U GLAZBI I POEZIJI" u organizaciji HKD Napredak – Zagreb.
U programu će nastupiti sopranistica Arijana Gigliani Philipp i pjevači iz njene klase, a odabrane stihove po svom izboru govorit će pjesnikinja i književnica Diana Burazer.
Glazbeno-poetska večer održat će se u petak, 19. svibnja 2017. godine u Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu, Bogovićeva 1/I s početkom u 19:30 sati.
Radujemo se Vašem dolasku!

(Pozivnica je u prilogu i možete je proslijediti!)